Wtorek


UWAGA!

Najbliższe zajęcia klubu Arkadia odbędą się 16 V 2017.


W OKRESIE WAKACYJNYM (LIPIEC-SIERPIEŃ) ZAJĘCIA DLA NIESŁYSZĄCYCH  ZOSTAJĄ ZAWIESZONE.


We wtorki w godz. 17.00 - 20.00 zajęcia dla niesłyszących prowadzi Krzysztof Chęciak. Kontakt z organizatorem: chrische@wp.pl


 Zima w Mieście 2013 w sali turniejowej PZSzach


W czasie ferii zimowych Fundacja „Szachy w szkołach” przeprowadziła zajęcia szachowe dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (od poniedziałku 4 do piątku 8 lutego 2013) w siedzibie Polskiego Związku Szachowego w Al. Jerozolimskich 49 w Warszawie w godzinach 11.00-15.00 (wejście od ulicy). Zajęcia przeznaczone były dla dzieci i młodzieży do II kategorii szachowej włącznie. Zajęcia przewidziano dla dwóch grup: początkującej i zaawansowanej.

Udział w zajęciach był bezpłatny i otwarty dla wszystkich. Zapisy będą prowadzono mailowo pod adresem fundacjaSWS@googlemail.com, lub telefonicznie pod numerem 693 420 777 - IM Krystian Kuźmicz.